Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ffioedd trosi partneriaeth sifil i briodas

Mae'r ffioedd ar gyfer cyplau sy'n dymuno trosi eu partneriaeth sifil i fod yn briodas o dan y gwahanol weithdrefnau wedi'u nodi isod.

Y weithdrefn safonol (darparu gwybodaeth a llofnodi mewn un apwyntiad)

 • Ble: Y swyddfa gofrestru neu fan gwasanaeth cofrestru lleol
 • Ffi: £45 y cwpl - ffi statudol a bennwyd yn genedlaethol

Gweithdrefn dau gam

Cam 1 - darparu gwybodaeth i'r Cofrestrydd Arolygol a gwirio'r dystiolaeth

 • Ble: Y swyddfa gofrestru neu fan gwasanaeth cofrestru lleol
 • Ffi: £27 y cwpl - ffi statudol a bennwyd yn genedlaethol

HEFYD

Cam 2 - llofnodi'r datganiad

 • Ble: Presenoldeb y Cofrestrydd Arolygol yng Ty Penallta
 • Ffi: Gweler y ffioedd a nodir ar gyfer priodasau yng Ty Penallta a nodwch*

NEU

 • Lle: Presenoldeb y Cofrestrydd Arolygol ar safleoedd cymeradwyedig
 • Ffi: Gweler y ffioedd a nodir ar gyfer priodasau ar safleoedd cymeradwyedig a nodwch *

NEU

 • Ble: Presenoldeb y Cofrestrydd Arolygol mewn adeilad crefyddol sydd wedi cofrestru ar gyfer priodasau cyplau o'r un rhyw
 • Ffi: ffi statudol a osodir yn genedlaethol o £91

NEU

 • Ble: Presenoldeb y Cofrestrydd Arolygol mewn trosiad i briodas yn unol â'r ffydd Iddewig neu'r Gymdeithas y Cyfeillion
 • Ffi: ffi statudol a osodir yn genedlaethol o £91

NEU

Gweithdrefn gaeth i'r tŷ

 • Ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r ty
 • Ffi statudol a osodir yn genedlaethol o £99

NEU

Gweithdrefn yn y ddalfa

 • Yn y ddalfa
 • Ffi statudol a osodir yn genedlaethol o £117

NEU

Gweithdrefn pan fo un person yn ddifrifol wael ac ni ddisgwylir iddynt wella

 • Unrhyw fan lle mae'r person yn preswylio
 • Ffi statudol a osodir yn genedlaethol o £15
Cysylltwch â ni