Hygyrchedd

Rydym yn gweithio’n barhaol i wneud caerffili.gov.uk mor hygyrch a defnyddiol â phosib.

Nid oes gan y wefan datganiad hygyrchedd ar wahân. Mae hyn oherwydd ein bod wedi ceisio i ddylunio caerffili.gov.uk i fod mor hygyrch a defnyddiol â phosibl ar yr holl ddefnyddwyr.

Cymorth

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau gan y BBC ynghylch:

Gadael adborth

Dylech gysylltu â ni os ydych yn cael trafferth yn defnyddio caerffili.gov.uk - bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a geir ar y tudalennau hyn yn gywir. Serch hynny nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ganlyniadau sy'n deillio o ddibyniaeth ar y wybodaeth a geir yn y tudalennau gwe hyn, neu unrhyw wybodaeth a gafwyd drwy fynediad i'r safle hwn neu'r cysylltiadau i safleoedd eraill. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn berchen ar, ac yn prosesu gwybodaeth bersonol mewn dulliau sy'n unol â phob deddfwriaeth diogelu data presennol

Mae eich hawl i breifatrwydd yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn adnabod pan rydych yn darparu gwybodaeth i ni am eich hunan rydych yn ymddiried ynom i weithredu mewn modd cyfrifol.

Rydym yn credu y dylai'r wybodaeth hon ond gael ei ddefnyddio i'n helpu i ddarparu gwasanaeth gwell i chi. Dyna pam rydym wedi creu polisi i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol.

Ni fyddwn yn darparu eich gwybodaeth bersonol a dderbyniwyd trwy’r we i gwmnïau neu unigolion eraill heblaw ei fod yn ofynnol gan y gyfraith.

Pryd bynnag rydych yn darparu gwybodaeth sensitif (er enghraifft, rhif carden credyd i wneud taliad), byddwn yn sicrhau camau rhesymol i’w amddiffyn, fel amgryptio rhif eich cerdyn. Byddwn hefyd yn cymryd mesurau diogelwch i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol wedi ei storio. Mae rhifau cardiau credyd ond yn cael eu defnyddio ar gyfer proses talu ac nid ydynt yn cael eu cadw ar gyfer dibenion marchnata.

Gall ein gwefannau ddarparu cysylltiadau i safleoedd trydydd person. Gan nad ydym yn rheoli'r gwefannau hynny, rydym yn annog i chi adolygu’r polisïau preifat o’r safleoedd trydydd person.

Bydd gwybodaeth a gasglir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael ei storio a’i brosesu mewn cronfa ddata sy’n berchen yn llwyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Er mwyn i’r safle we hwn fod yn hawdd i’w ddefnyddio, rydym weithiau yn gosod ffeiliau testun bach ar eich cyfrifiadur, llechen neu ffôn. Gelwir y rhain yn cwcis. Mae rhan fwyaf o safleoedd gwe yn defnyddio’r rhain. 

Mae cwcis yn gwella pethau mewn dulliau gwahanol:

  • cofio gosodiadau, fel nad oes rhaid i chi ail-gwblhau manylion pob tro yr  ydych yn ymweld â thudalen newydd.
  • mesur sut yr ydych yn defnyddio’r safle fel ein bod yn gallu sicrhau ei fod yn cwrdd â’ch anghenion.

Nid yw’n cwcis yn cael eu defnyddio i nodi pwy ydych chi fel unigolyn. Maent ond yma er mwyn i’r safle gweithio’n well i chi. Gallech chi eu rheoli a’u dileu’r ffeiliau bach hyn fel y mynnoch.

I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, eu blocio neu eu dileu, ymwelwch â’r Safle We Cwcis