Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae 10 gwobr wedi cael eu hennill gan y gwahanol grwpiau gwirfoddol Basn Caerffili yng ngwobrau Wales in Bloom yn Ynys Môn.
Mae gwaith wedi cychwyn i ddod â chyfleusterau awyr agored newydd i blant a phobl ifanc yn ardaloedd Bedwas a Thretomos yng Nghaerffili.
To celebrate National Recycling week, Caerphilly Council is stepping up its programme of recycling in schools by providing brand new recycling facilities in classrooms and canteen areas across the County Borough.
Mae Maethu Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon. Mae'r rhwydwaith newydd o 22 o wasanaethau maethu awdurdodau lleol ledled y wlad yn bwriadu cael effaith sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.
Cymru eisoes yw trydedd genedl orau'r byd am ailgylchu, ac mae'r Ymgyrch Gwych i'n cael ni i safle rhif 1 yn parhau yn ystod Wythnos Ailgylchu 2021, sy'n dechrau heddiw (20 Medi).
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi rhywfaint o gyngor cyffredinol i drigolion, yn dilyn cadarnhau algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-fan.