Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Trigolion wedi rhoi eu barn ar ddyfodol y dref mewn cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu
Mae gwasanaeth Gofalu am Gaerffili yn cynnig mynediad i amrywiaeth eang o fentrau cymorth i unigolion a theuluoedd sy'n agored i niwed neu sydd mewn argyfwng ariannol.
Canol Tref Caerffili yw'r dref olaf i fanteisio ar fynediad cyhoeddus at Wi-Fi am ddim. Mae Wi-Fi yng Nghaerffili yn rhan o ddarpariaeth ehangach sydd eisoes wedi’i chyflwyno ym Margod, Coed Duon, Trecelyn, Rhymni, Rhisga ac Ystrad Mynach.
Rydyn ni wrth ein bodd i gyflwyno amrywiaeth o weithgareddau difyr i ddiddanu'r plant, a'u cadw nhw'n egnïol, yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Anturiaethau yn y pwll nofio, gwersylloedd chwaraeon, a mwy – mae'r arlwy'n addo wythnos sy'n llawn chwerthin, dysgu a chyfeillgarwch i drigolion ifanc ein cymuned fywiog.
​Ddydd Llun, 12 Mawrth, bydd gwaith yn dechrau i adnewyddu a gwella'r cae 3G yng Nghanolfan Hamdden Trecelyn, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau ddechrau mis Mai.
Mae trigolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu cynorthwyo drwy'r argyfwng costau byw diolch i fenter sydd wedi'i darparu gan yr awdurdod lleol.