Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Caerffili wedi dangos ymrwymiad trawsbleidiol i gefnogi bil a fyddai'n cynyddu ynni glân sy'n cael ei gynhyrchu yn y wlad hon, gan helpu i roi hwb i economïau lleol.
Yn ddiweddar, mae'r Tîm Ardrethi Busnes wedi anfon biliau diwygiedig at dalwyr ardrethi cymwys hysbys yn dilyn Cabinet y Cyngor yn cymeradwyo cynllun rhyddhad ardrethi lleol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Unwaith eto, mae Ymgyrch Siôn Corn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael ymateb rhyfeddol gan drigolion, ysgolion a busnesau.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi lansio tîm newydd i fynd i'r afael ag eiddo gwag.
Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo diwygiadau i'r trefnau torri gwair ledled y fwrdeistref sirol i wella a hyrwyddo bioamrywiaeth.
Wrth i fis Rhagfyr fynd yn ei flaen, efallai eich bod chi'n dal i chwilio am yr anrheg Nadolig berffaith.