Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Ni fydd gwefan, llinellau ffôn na systemau TG Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gael o 5pm ddydd Gwener 30 Medi tan 8.30am ddydd Llun 3 Hydref i’n galluogi ni i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol.
Mae cam nesaf yr ymgynghoriad ar gyfer cynnig cyffrous Cyfnewidfa Caerffili nawr yn fyw. Y cam hwn o'r ymgynghoriad yw'r cyfle cyntaf i weld delweddau gweledol o ddatblygiad posibl y prosiect.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili heddiw (26 Medi) wedi cytuno ar gynigion i ymestyn parcio am ddim yng nghanol trefi tan fis Ionawr 2023.
Mae digwyddiad glanhau morol cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn llwyddiant.
Mae Cronfa Ymrymuso'r Gymuned yn gronfa ariannol sydd wedi'i chreu gan y Cyngor er mwyn galluogi cymunedau i ddatblygu a chyflawni prosiectau, gyda'r nod o ddiwallu anghenion ei drigolion.
Daeth Gŵyl y Caws Bach i ganol tref Caerffili ar 3 a 4 Medi, ac fe groesawodd nifer syfrdanol o ymwelwyr; 33,000 yng Nghanolfan Siopa Cwrt y Castell a thros 10,000 o bobl yng nghanol y dref.