Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mobile Solutions: busnes lleol llwyddiannus wedi'i gynorthwyo gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig i adleoli o Farchnad Dan Do Caerffili.
Yn sgil cyllid gwerth £134,000 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a £269,902 gan Gronfa Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru, bydd gwaith adnewyddu cyffrous yn cael ei wneud yn Llyfrgell Rhymni.
Mae datblygiad marchnad deniadol newydd yng nghanol tref Caerffili wedi symud gam yn nes at realiti heddiw, wrth i’r Cyngor Sir gadarnhau bod caniatâd cynllunio wedi’i roi.
Mae Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer trefn torri gwair sy’n anelu at hyrwyddo bioamrywiaeth.
Yn 2022, cafodd mwy na 20 o brentisiaid eu penodi gan y Cyngor, mewn amrywiaeth o rolau ledled amrywiol feysydd gwasanaeth y Cyngor.
Mae Tyre Glider yn ddyfais newid teiars ar feic sydd wedi troi'n fusnes llwyddiannus wrth gael cymorth gan Gronfa Fenter Caerffili y Cyngor.