Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae glasbrint uchelgeisiol a fydd yn trawsnewid ac yn adfywio canol tref Caerffili dros y blynyddoedd i ddod yn gwneud cynnydd da.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnal sesiwn galw heibio er mwyn i aelodau'r gymuned ddarganfod rhagor am gynlluniau safle'r hen gartref gofal yn Rhisga.
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystyried ei gynlluniau cyllideb ar gyfer 2023/24 yr wythnos nesaf, yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi digwyddiadau'r gwanwyn 2023, gan ddilyn llwyddiant y llynedd pan ddaeth miloedd o ymwelwyr i ganol trefi ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Arweinydd Cyngor Caerffili wedi croesawu’r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi datgan ei chefnogaeth i welliannau er mwyn mynd i’r afael â phroblemau hirsefydlog gyda’r A469 rhwng Tredegar Newydd a Phontlotyn.
Mae preswylwyr yn nhai lloches sy'n eiddo i gynllun tai lloches Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn derbyn cymorth a chyngor i'w helpu nhw gyda'r argyfwng costau byw.