Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Blackwood welcomed an exceptional 8,058 visitors with 1,197 being the peak attendance at midday. It was the busiest day of the year so far, with 3,160 more visitors in the town compared to the previous Saturday.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau anfon contractau meddiannaeth at unrhyw un sydd wedi dal tenantiaeth gyda Cartrefi Caerffili cyn gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) ar 1 Rhagfyr 2022.
Diweddariad am yr eira - argaeledd gwasanaethau'r Cyngor, cau ffyrdd ac ysgolion.
Ysgol Lewis i Ferched yw'r ysgol ddiweddaraf ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i ennill y Wobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Iach.
Cafodd Siop Goffi Parc Islwyn ei hagor gan Wasanaethau Cymorth Cymunedol CBSC ym mis Mai 2022, gyda'r nod o ddarparu cyfleoedd cyflogedig a gwirfoddol i unigolion sydd ag Anableddau Dysgu.
Mae cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, a fydd yn dathlu ei benblwydd yn 98 oed ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth, wedi derbyn medal Rhyddhad Iseldiraidd am ei wasanaeth yn yr Iseldiroedd.