Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae bron i £1 miliwn ar fin bod ar gael i symud ymlaen â gwelliannau hir-ddisgwyliedig i'r briffordd ar yr A469 rhwng Pontlotyn a Thredegar Newydd.
Mae Kinetic Pixel yn fusnes yng Nghaerffili sy’n dylunio ac yn adeiladu systemau technoleg adloniant sy’n pweru graffeg stiwdio ryngweithiol,
Ymwelodd Arweinydd y Cyngor, Sean Morgan, ag efelychydd trên Trafnidiaeth Cymru yn ddiweddar.
Roedd y Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet dros Dai, wedi'i ymuno gan y Cynghorydd Sean Morgan, Chynghorwyr ward lleol Colin Gordon, Mike Adams, Pat Cook ac aelodau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am daith o gwmpas datblygiad Pentref Gerddi'r Siartwyr ym Mhontllan-fraith, gyda'r prif ddatblygwr, Lovell a'i bartner Pobl Group.
​Mae Cyngor Caerffili yn archwilio ffyrdd o roi hwb i gyfraddau ailgylchu a chreu bwrdeistref sirol wyrddach i bawb, fel rhan o strategaeth gwastraff ac ailgylchu uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.
Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi plannu coeden yng Nghwmfelinfach i nodi blwyddyn ers lansio'r goedlan goffa.