Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd digwyddiad poblogaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, "Pa Ffordd Nawr?", yn dychwelyd ar 24 Ebrill 2023.
Mae bron i £1 miliwn ar fin bod ar gael i symud ymlaen â gwelliannau hir-ddisgwyliedig i'r briffordd ar yr A469 rhwng Pontlotyn a Thredegar Newydd.
Mae mannau gwefru cerbydau trydan wedi cael eu gosod ar ddau safle swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae disgwyl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddatblygu'r fferm solar fwyaf yng Nghymru sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd. Dyma hefyd y Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol cyntaf dan arweiniad y Cyngor i gael ei ddilysu gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.
Mae canolfan arobryn Canolfan Gymunedol Oakdale yn cynorthwyo llawer o grwpiau gwirfoddol lleol ac yn parhau i wella ei chyfleusterau ar gyfer ei holl ddefnyddwyr.
Cyngor Caerffili yn datgelu dyluniadau terfynol a brandio marchnad newydd wrth i ailddatblygiad uchelgeisiol y dref ddod yn ei flaen.