Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Diweddariad i rieni a gofalwyr disgyblion gan Keri Cole, Prif Swyddog Addysg.
Mae Timau Safonau Masnach yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr o adeiladwyr twyllodrus.
Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn eto – mae'n nosi'n gynt, mae’r gaeaf yn yr awyr ac mae cerbydau graeanu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i helpu trigolion i gadw symud.
Mae Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod wedi cael Marc Ansawdd Arian MOVE i gydnabod eu darpariaeth ragorol o'r rhaglen MOVE.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn paratoi i gefnogi busnesau lleol y mae Omicron wedi effeithio arnyn nhw, yn dilyn y cyhoeddiad heddiw am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.
Mae'r gwaith i osod llwybr newydd ym Maes y Sioe, Coed Duon, bellach wedi'i gwblhau diolch i fuddsoddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.