Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae 12 aelod o staff Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod wedi dod at ei gilydd er mwyn cynorthwyo Dylan Williams, disgybl blwyddyn 2 sydd wedi cael diagnosis o lewcemia.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyflwyno cais cynllunio amlinellol er mwyn adeiladu hyd at 23 o unedau preswyl ar safle'r hen Aldi yn Rhymni.
Bydd ras 10 cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dychwelyd ar ddydd Sul 14 Mai 2023 yn ogystal â ras hwyl 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows.
Mae Cwrt y Cae Uchaf yn Nhrecelyn wedi cael ei drawsnewid yn ddiweddar diolch i fuddsoddiad o £1.49 miliwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau Mis Hanes LHDT drwy gyhoeddi digwyddiad Pride Caerffili cyntaf.
Mae gwaith dymchwel bellach wedi dechrau ar hen gartref gofal diffaith Tŷ Darran yn Rhisga.