Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Caerphilly County Borough Council and Blackwood Town Council are pleased to announce that Blackwood Beach Party is coming to town!
Cymerodd tua 110 o ddisgyblion Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, ffrindiau ac aelodau o deuluoedd ran yn ras hwyl Ras am Oes, 'Pretty Muddy', ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf, er budd Ymchwil Canser.
Mae'r RSPCA wedi canmol Cyngor Caerffili am gymryd safiad cadarnhaol yn erbyn cam-drin anifeiliaid.
Mae’r Cynghorydd Sean Morgan, Arweinydd newydd Cyngor Caerffili, wedi rhoi diweddariad ar ddau fater allweddol sydd wedi bod yn achosi pryder yn y gymuned am beth amser.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi y bydd cyflwynwyr Capital South Wales, Josh a Kally, yn bresennol yn nigwyddiad Swyddi Gwag Byw eleni.
Mae’r Asiantaeth Ddarllen a llyfrgelloedd Caerffili yn gyffrous i gyflwyno Teclynwyr, sef Sialens Ddarllen yr Haf ar gyfer 2022.