Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ddiweddar ar ddull i gymryd camau gorfodi yn erbyn landlordiaid preifat sy’n methu â bodloni Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) yn eu heiddo.
Mae prosiect a gafodd ei ddatblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddarparu 18 o fflatiau un ystafell wely newydd wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yn yr Inside Housing Development Awards mawreddog eleni.
Mae'r Cabinet wedi cytuno'n ddiweddar i adeiladu pafiliwn aml-swyddogaeth a chwaraeon newydd i gadetiaid ym Mharc Morgan Jones.
Mae CBS Caerffili yn ceisio barn trigolion ar y cynllun arfaethedig i osod rhwystrau ar ddwy Hawl Dramwy Gyhoeddus yn Rhisga.
Mae saith man gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu gwobrwyo â statws y Faner Werdd gan Cadwch Gymru’n Daclus.
Mae llu ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr wedi helpu i ddosbarthu dros ddwy filiwn o brydau ysgol am ddim i deuluoedd ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili ers dechrau’r pandemig.