Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd y lein ar gau am naw diwrnod, o ddydd Sadwrn 22 Hydref, wrth i beirianwyr Network Rail wneud gwelliannau i orsafoedd ac uwchraddio traciau, gan wneud lle ar gyfer rhagor o wasanaethau rheilffordd i deithwyr yn y dyfodol.
Dros y flwyddyn diwethaf, bu gwaith uwchraddio a gwella mawr i’n cyfleusterau chwaraeon ledled y Fwrdeistref Sirol.
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn anfon llythyrau at ei holl denantiaid yn rhoi gwybod iddyn nhw am newidiadau a fydd yn cael eu gwneud fel rhan o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru).
Cyn bo hir, bydd Caerffili yn paratoi ar gyfer adeg fwyaf rhyfeddol y flwyddyn, gyda Marchnadoedd Bwyd a Chrefft y Gaeaf yn cael eu cynnal ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae'r arolygiad yn rhan o raglen arolygu gwasanaethau troseddau ieuenctid (‘y Gwasanaeth’) i adrodd ar effeithiolrwydd gwaith prawf a gwasanaeth troseddau ieuenctid gydag oedolion a phlant.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn chwilio am drigolion sy'n barod i helpu sicrhau'r safonau moesegol uchaf mewn llywodraeth leol.