Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
UGwaetha'r modd, rydyn ni'n gweld nifer gynyddol o gynghorwyr ac ymgeiswyr yn cael eu cam-drin, eu bygwth a'u dychryn.
Fe wnaeth Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gymeradwyo cynigion adfywio uchelgeisiol ar gyfer ardal Cymoedd Isaf Ebwy a Sirhywi, yn amodol ar ymgynghoriad cyhoeddus.
Ar 23 Rhagfyr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd grantiau cymorth busnes newydd ar gael ar gyfer busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, a'u cadwyni cyflenwi, yr effeithiwyd arnynt gan y symudiad i rybudd lefel dau.
Ar 13 Ionawr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau i’w chynllun Grant Caledi i Denantiaid.
The Leader of Caerphilly County Borough Council has unveiled a set of ambitious budget proposals for 2022/23.
Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cronfa Gymunedol Viridor a’r Prosiect Gwyrdd.