Mawrth 2023
Mae pobl yng Nghaerffili a ledled Cymru yn cael eu hannog i helpu diogelu'r amgylchedd ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2023, sydd yn dangos bod gweithredoedd bach ar eich stepen drws yn gwneud gwahaniaeth mawr.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o chwifio'r faner y tu allan i bencadlys y Cyngor, Tŷ Penallta, ar gyfer Diwrnod y Gymanwlad heddiw (13 Mawrth).
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi croesawu thema'r Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd eleni, sef 'Llwyddo, nid Lluchio', gan roi gwobr o £500 i un o'i drigolion sy'n ailgylchu.
Mae Pobl Living wedi agor y drysau yn swyddogol i'w Hystafell Gwerthu a Marchnata newydd sbon ym Mhentref Gerddi'r Siartwyr ac yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn prynu cartref ar y safle i ddod i gael golwg o gwmpas y cartref arddangos hyfryd, sef ‘Humberstone’ â phedair ystafell wely.
Mae ystod o gynigion i fynd i'r afael â chartrefi preifat gwag wedi cael eu cymeradwyo'n unfrydol gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i ddatblygu canolfan newydd i ddysgwyr agored i niwed ar safle hen Ysgol Gyfun Pontllan-fraith.