News Centre

Atgoffa trigolion Caerffili i roi eu barn ar deithio llesol

Postiwyd ar : 05 Maw 2021

Atgoffa trigolion Caerffili i roi eu barn ar deithio llesol
Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hatgoffa i roi eu barn ar lwybrau cerdded a beicio lleol.
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio gyda Sustrans Cymru fel rhan o ymgynghoriad ynghylch Map Rhwydwaith Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. 

Bydd y Cyngor yn defnyddio canfyddiadau'r ymgynghoriad i uwchraddio a chreu llwybrau cerdded a beicio newydd, gan wneud teithiau ar droed neu ar feic yn haws ac yn fwy diogel i bawb. Bydd llwybrau teithio llesol newydd a gwell hefyd yn annog mwy o bobl i ddefnyddio dulliau teithio llesol ar gyfer teithiau lleol; gan leihau traffig a gwella ansawdd aer.

I fynegi eich barn ar y rhwydwaith teithio llesol presennol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, ewch i https://caerphilly.commonplace.is/?lang=cy-GB; mae rhagor o wybodaeth ar gael hefyd drwy e-bostio TeithioLlesol@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 866595. Bydd yr arolwg yn cau ar 10 Mawrth.
 


Ymholiadau'r Cyfryngau