News Centre

​Cwpwl Maethu Caerffili yn ymddeol ar ôl 22 mlynedd o faethu

Postiwyd ar : 07 Meh 2021

​Cwpwl Maethu Caerffili yn ymddeol ar ôl 22 mlynedd o faethu
Mae cwpwl dan system Maethu Caerffili wedi ymddeol ar ôl rhoi 22 mlynedd o'u bywydau i helpu plant trwy faethu.

Mae Mair a Martyn Jones, o Ferthyr Tudful, wedi bod yn maethu ers 2001, er fe wnaeth Mair faethu ar ei phen ei hunain ym 1999.

Yn 2017, trosglwyddodd Mair a Martyn i Maethu Caerffili o awdurdod arall, a gyda'i gilydd maen nhw wedi maethu 14 o blant ers 2001.

Mae'r cwpwl yn ofalyddion maeth llawn amser ac wedi ymroddi'r 22 mlynedd diwethaf i gefnogi'r bobl ifanc yn eu harddegau yn ein cymuned.

Meddai Mair Jones, "Dechreuais i faethu 22 mlynedd yn ôl. Yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni wedi gofalu am lawer o blant o gefndiroedd gwahanol gyda phroblemau gwahanol. Mae wedi bod yn heriol ac yn werth chweil ar yr un pryd.

"Rydyn ni wedi gwylio pobl ifanc a oedd wedi'u gwahardd o'r ysgol yn mynd ymlaen i gwblhau prifysgol ac rydyn ni wedi gweld merched ifanc o gefndiroedd teuluol anodd yn mynd ymlaen i gael teuluoedd hapus eu hunain - rydyn ni'n chwifio at rhai ohonyn nhw wrth fynd i'r ysgol bob bore.

"Nid yw pob lleoliad wedi bod yn llwyddiannus - mae rhai plant yn dod i ofal maeth ac yn gadael yn fuan ar ôl hynny, heb ragor o gyswllt, ond mae eraill yn dod yn rhan o'ch bywyd am byth.

"Rydyn ni wedi mwynhau bod yn ofalyddion maeth dros yr 22 mlynedd diwethaf. Mae wedi cyfoethogi ein bywydau, a bywydau'n teulu."

Dywedodd y Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, "Hoffwn i ddiolch a llongyfarch Mair a Martyn Jones am eu hymrwymiad i gefnogi plant yn ein cymuned leol dros y 22 mlynedd diwethaf. Rydych chi wedi helpu cymaint o blant symud ymlaen gyda'u bywydau a dangos cyfeillgarwch, cariad a chymorth iddyn nhw."

Ychwanegodd, "Mae ein gofalyddion maeth yn bobl anhygoel a hoffwn i ddiolch i bob un ohonyn nhw am yr hyn maen nhw'n eu gwneud ac yn parhau i wneud ar gyfer ein pobl ifanc sydd angen cymorth yng Ngwent."

Os yw bod yn ofalydd maeth yn swnio fel ffordd y gallwch chi gefnogi pobl ifanc yn eich cymuned leol, a chyfoethogi neu gyflawni eich bywyd ar y ffordd, felly mae Teulu Maethu Caerffili yn rhoi croeso cynnes i chi gychwyn ar y daith hon gyda ni. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y tîm ar 0800 587 5664, anfon 'maethu' ar ffurf neges testun i 78866 neu e-bostio'r tîm ar maethu@caerffili.gov.uk.


Ymholiadau'r Cyfryngau