Ionawr 2023
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn cael ei gynnal ar 27 Ionawr a thema 2023 yw ‘Pobl Gyffredin’.
Mae cynghorwyr o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi elwa o fynychu cyfres o ymweliadau â Fferm Gelliargwellt Uchaf yng Ngelligaer i ddarganfod rhagor am weithrediadau Bryn Group ar y safle.
Mae ymchwil newydd*, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian
Mae Gwasanaethau Caffael, ar y cyd â Cartrefi Caerffili, yn gwahodd sefydliadau sy'n dymuno tendro am y Cytundeb Fframwaith ar gyfer Technegol Tai, Gweithrediadau Atgyweirio Tai (HRO) a Strategaeth Cynnal a Chadw Asedau Cynlluniedig (PAMS) i sesiwn ymgysylltu â chyflenwyr.
Bydd y bont droed ger Cylchfan Pwll-y-pant, Caerffili, yn cael ei hailosod ddydd Gwener 27 Ionawr.
Mae apêl flynyddol sy'n cael ei chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi codi £10,820 er budd banciau bwyd lleol.