Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Bydd gan Barc Penallta, Ystrad Mynach, dair nodwedd ddringo newydd yn fuan.
Mae Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Mike Adams, wedi datgelu ei elusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, sef Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion.
Mae offer chwarae newydd, sy'n cynnwys trên pren a ffrâm ddringo, yn eu lle ar faes chwarae Ysgol Gynradd Machen, yn sgil y Grant Ymrymuso'r Gymuned.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynlluniau i wella'r sgwâr yn Nhrinant, fel rhan o'i raglen gwelliannau amgylcheddol Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw'r Cynghorydd Mike Adams.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili bellach wedi anfon contractau meddiannaeth at bawb sydd wedi cadw eu tenantiaeth gyda Cartrefi Caerffili cyn gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) ar 1 Rhagfyr 2022.