FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Etholiadau a refferenda i ddod 

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am ganlyniadau etholiadau. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Hysbysiad Pleidleisio

Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio

Hysbysiad o etholiad

Datganiad o'r Unigolion a Enwebwyd

Lleolwr gorsafoedd pleidleisio 

 

Ydych wedi cofrestru i bleidleisio?

Darganfyddwch sut i gofrestru i bleidleisio.

Cysylltwch â ni