Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Etholiadau a refferenda i ddod 

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am ganlyniadau etholiadau. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Hysbysiad Pleidleisio

Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio

Hysbysiad o etholiad

Datganiad o'r Unigolion a Enwebwyd

Lleolwr gorsafoedd pleidleisio 

 

Ydych wedi cofrestru i bleidleisio?

Darganfyddwch sut i gofrestru i bleidleisio.

Cysylltwch â ni