Canlyniadau'r Etholiad Cyffredinol 2024

Datganiad o ganlyniadau’r pôl - Caerphilly Constituency

Yr wyf I, sydd â’m llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad dros Etholaeth Caerffili a gynhaliwyd ar y 4 Gorfennaf 2024 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y Pleidleisiau a gofnodwyd I bob Ymgeisydd yn y dywededig Etholiad fel a ganlyn:

Enwau’r ymgeiswyr

CYFENW

ENWAU ERAILL

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd; os etholwyd ysgrfenner y gair “Etholwyd” gyferbyn â’r nifer o bleidleisiau

AICHELER

Steve

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

1,788

EVANS

Chris

Llafur a’r Blaid Gydweithredol

14,538 (ELECTED)

GORMAN

Brandon Philip

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

4,385

KIM

Joshua Seungkyun

Reform UK

7,754

THOMAS

Mark

Plaid Werdd

1,650

WHITTLE

Lindsay Geoffrey

Plaid Cymru –
The Party of Wales

8,119

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn:

 1. Heb farc swyddogol

0

 1. Pleidleisio I fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleiswyr

28

 1. Ysgrifen neu farc y gellid o’I herwydd adnabod y pleidleisiwr

1

 1. Heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd

127

CYFANSWM

156

Ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig CHRIS EVANS wedi'i (h)ethol yn briodol i ETHOLAETH Caerffili  

 • Dyddiedig: 05/07/2024
 • Dave Street - Swyddog Canlyniadau (Gweithredol)

Datganiad o ganlyniadau’r pôl - Etholaeth Gorlewin Casnewydd ac Islwyn

Yr wyf I, sydd â’m llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad dros Etholaeth Gorlewin Casnewydd ac Islwyn a gynhaliwyd ar y 4 Gorfennaf 2024 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y Pleidleisiau a gofnodwyd I bob Ymgeisydd yn y dywededig Etholiad fel a ganlyn:

Enwau’r ymgeiswyr

CYFENW

ENWAU ERAILL

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd; os etholwyd ysgrfenner y gair “Etholwyd” gyferbyn â’r nifer o bleidleisiau

ETHERIDGE

George

Independent

1,597

HAM

Brandon

Plaid Cymru - The Party of Wales

3,529

HAMILTON

Mike

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

2,087

JONES

Nick

Welsh Conservative Party Candidate 

6,710

JONES

Ruth Lorraine

Llafur Cymru

17,409 (ELECTED)

TAYLOR

Paul

Reform UK

8,541

VOSPER

Kerry Ann

Plaid Werdd

2,078

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn :-

 1. Heb farc swyddogol

0

 1. Pleidleisio I fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleiswyr

33

 1. Ysgrifen neu farc y gellid o’I herwydd adnabod y pleidleisiwr

1

 1. Heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd

129

CYFANSWM

163

Ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig RUTH LORRAINE JONES wedi'i (h)ethol yn briodol i ETHOLAETH Gorllewin Casnewydd ac Islwyn  

 • Dyddiedig: 05/07/2024
 • Dave Street - Swyddog Canlyniadau (Gweithredol)