FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Caerffili

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011

Mae canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Caerffili

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer rhanbarth De-ddwyrain Cymru

Cysylltwch â ni