Cyngor i fusnesau

Cofrestrwch fusnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin sy’n dod i Gymru

Os ydych chi'n gallu cynnig help fel busnes neu sefydliad, mae angen i chi ddweud wrthym am yr help y gallwch ei roi.

Mae angen pethau fel:

  • Llety ar raddfa fawr i ffoaduriaid a'u teuluoedd, fel gwestai a pharciau gwyliau
  • Cludiant i fynd â phobl i'w cartrefi Newydd
  • Cyflenwadau fel bwyd, dillad a chynhyrchion iechydol
  • Cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd
Cofrestrwch fusnes neu sefydliad

Cofrestrwch fusnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin sy’n dod i Gymru