Polisi Caffael Llywodraeth Cymru

Cafodd Polisi Caffael Llywodraeth Cymru, y Strategaeth Caffael a’r Polisi Caffael  eu cytuno a’u mabwysiadu’n ffurfiol yng Nghyfarfod Cyngor Llawn Caerffili ar 19 Tachwedd 2013.

Polisi Caffael Cyhoeddus Cymru (PDF)

Cysylltwch â ni