Strategaethau a Chynllun Gweithredu Cwsmeriaid a Digidol

Cafodd ein Strategaeth Cwsmeriaid a Digidol (2019-2023) ei chytuno a’i mabwysiadu’n ffurfiol gan y Cabinet ar 12 Mehefin 2019. Mae ein Strategaeth Cwsmeriaid a Digidol (2019-2023) yn gosod sut gall ein hamcanion gael eu cyflawni drwy gynllun gweithredu wedi’i flaenoriaethu. Bydd y cynlluniau gweithredu hyn yn nodi tasgau ac amserlenni penodol a fydd yn ein helpu symud o’r lle rydym heddiw i le’r ydym eisiau bod

Strategaeth Cwsmeriaid a Digidol

Contact us
  • Email Address
  • Telephone
  • Address