Rhaglen ar gyfer Caffael 2018-2023

Cytunwyd Ein Rhaglen ar gyfer Caffael (Strategaeth) 2018-2023 a’i mabwysiadu’n ffurfiol ar 16 Mai 2018.

Mae Ein Rhaglen ar gyfer Caffael (Strategaeth) 2018-2023 yn nodi sut bydd ein hamcanion caffael yn cael eu cyflawni drwy gynlluniau gweithredu sydd wedi cael eu blaenoriaethu, caffael effeithiol a rheoli gweithredol. Bydd y cynlluniau gweithredu hyn yn nodi tasgau ac amserlenni penodol a fydd yn helpu i’n symud o le rydym heddiw i lle yr hoffem fod.

Lawrlwythwch ein Rhaglen Caffael (Strategaeth) 2018-2023 (PDF)

Cysylltwch â ni