Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhaglen ar gyfer Caffael 2018-2023

Cytunwyd Ein Rhaglen ar gyfer Caffael (Strategaeth) 2018-2023 a’i mabwysiadu’n ffurfiol ar 16 Mai 2018.

Mae Ein Rhaglen ar gyfer Caffael (Strategaeth) 2018-2023 yn nodi sut bydd ein hamcanion caffael yn cael eu cyflawni drwy gynlluniau gweithredu sydd wedi cael eu blaenoriaethu, caffael effeithiol a rheoli gweithredol. Bydd y cynlluniau gweithredu hyn yn nodi tasgau ac amserlenni penodol a fydd yn helpu i’n symud o le rydym heddiw i lle yr hoffem fod.

Lawrlwythwch ein Rhaglen Caffael (Strategaeth) 2018-2023 (PDF)

Cysylltwch â ni