Datganiad sgiliau sylfaenol i oedolion

Mae'r datganiad hwn yn rhoi eglurder i staff, cwsmeriaid a phartneriaid llyfrgelloedd Caerffili gan ddangos sut y bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili yn ymateb ac yn gweithio tuag at ddarpariaeth sgiliau sylfaenol i oedolion yn y fwrdeistref.

Datganiad Sgiliau Sylfaenol i Oedolion (PDF 104kb)

Cysylltwch â ni