Polisi ailgodi tâl am atgyweiriadau

Fel landlord mae’n ddyletswydd arnom i gadw ein stoc tai mewn cyflwr da. Byddwn yn gwneud hyn ar gais, heb godi unrhyw dâl ar y Deiliad Contract, cyn belled â bod y gwaith yn rhan o gyfrifoldeb y landlord ac yn ofynnol oherwydd ôl traul rhesymol. Ystyr hyn yw pan fo gosodiad neu ffitiad wedi treulio neu wedi dod at ddiwedd ei oes.

Mae’r rhan fwyaf o Deiliad Contract  yn cadw eu cartrefi mewn cyflwr da ond mae rhai yn mynd ati i achosi difrod yn fwriadol neu drwy esgeulustod.  Mewn achosion fel hyn, rydym yn galw’r gwaith yn atgyweiriadau y gellir ailgodi tâl amdanynt.

Polisi Ailgodi Tâl am Atgyweiriadau (PDF)

Tudalennau Perthnasol

Rhoi gwybod am waith atgyweirio