Polisi Ymateb Atgyweiriadau Tai

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw tai ymatebol ac effeithiol er mwyn sicrhau'r lefelau boddhad tenantiaid uchel a diogelu gwerth ein stoc tai.  Mae’r polisi hwn yn nodi’r trefniadau ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw tai sy'n berchen i'r cyngor. 

Polisi Ymateb Atgyweiriadau Tai