Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r Ddeddf Tai 1996, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, yn gosod dyletswydd ar y Cyngor fel landlord cymdeithasol i baratoi, cyhoeddi a chadw polisïau a gweithdrefnau ar ymddygiad gwrthgymdeithasol dan adolygiad. Yn ogystal, rhaid i ddogfen grynodeb hefyd gael ei chynhyrchu a bydd ar gael i'r cyhoedd ar gais.

Datganiad Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (PDF)