Strategaeth Anabledd Dysgu 2012-2017

Yn dilyn cyfnod o ymgynghori mae’r fersiwn diwygiedig o’r Strategaeth Anabledd Dysgu bellach ar gael ac yn barod i symud ymlaen i’r cam gweithredu.  Dyma’r strategaeth gwasanaethau anabledd dysgu integredig gyntaf ar gyfer poblogaethau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn falch o fod wedi cydweithio i bennu cyfeiriad i’r gwasanaethau anabledd dysgu ar gyfer y dyfodol, ac o wybod ein bod wedi'i llunio yn seiliedig ar farn pobl gydag anableddau dysgu a'u gofalwyr. 

Mae’r strategaeth ar gael i’w lawrlwytho isod:

Strategaeth i Oedolion ag Anableddau Dysgu 2012-2017

Strategaeth i Oedolion ag Anableddau Dysgu 2012-2017 (Crynodeb Syml)

Cysylltwch â ni

Tudalennau cysylltiedig

Anableddau dysgu