Adroddiad Cyfarwyddwr Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor

Neges gan y Cyfarwyddwr

Fel Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol, â chyfrifoldeb statudol dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’n bleser gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr ar gyfer Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Yn yr adroddiad rwyf wedi dangos y cynnydd a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf, tynnu sylw at ein cryfderau a nodi ein blaenoriaethau ar gyfer 2020-2021.

Hyderaf y bydd yr adroddiad yn dangos sut mae’r Gyfarwyddiaeth hon wedi helpu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i gyflawni eu potensial.

Dave Street

Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol