FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Polisi a chanllawiau ar bresenoldeb

Nod y Polisi a Chanllawiau ar Bresenoldeb hyn yw sicrhau bod pob ysgol a'r awdurdod lleol yn gweithio gyda'i gilydd i hyrwyddo'r lefelau uchaf o bresenoldeb rheolaidd a thrwy hynny helpu plant a phobl ifanc ym mwrdeistref sirol Caerffili i gyflawni eu potensial llawn.

Polisi a Chanllawiau ar Bresenoldeb (PDF)