Cyfarfodydd rhithwir y Cyngor

Mae cyfarfodydd y Cyngor wedi ailgychwyn a gallwch weld dyddiadau'r cyfarfodydd sydd ar ddod drwy edrych ar y Calendr Cyfarfodydd.

Fodd bynnag, nodwch y bydd pob cyfarfod yn cael ei gynnal yn “rhithwir” ar Microsoft Teams, felly ni fydd neb o'r wasg na'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfodydd yn y cnawd.

Fodd bynnag, bydd recordiad o bob cyfarfod ar gael i'w weld ar y ddolen hon.