Cynghorau cymunedol a thref

Cynghorau cymuned neu dref yw'r lefel fwyaf lleol o lywodraeth yng Nghymru a Lloegr, ac maen nhw'n sicrhau cyswllt rhwng y gymuned leol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Caiff cynghorwyr cymuned a thref eu hethol i gynrychioli safbwyntiau'r bobl leol.

Un Llais Cymru

Un Llais Cymru yw’r prif gorff ar gyfer cynghorau cymuned a thref yng Nghymru, ac mae’n sicrhau llais cryf i gynrychioli buddiannau'r cynghorau ac yn darparu ystod o wasanaethau o safon uchel i gefnogi ei waith. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Un Llais Cymru.

Lle rydych chi'n byw

Mae 18 o gynghorau cymuned a thref ym mwrdeistref sirol Caerffili. Os hoffech chi wybod mwy am weithgareddau unrhyw rai ohonyn nhw, gan gynnwys sut mae cymryd rhan, cysylltwch â chlerc y cyngor perthnasol.

Cyngor Cymunedol Cwm Aber

Clerc: Mrs J. Lloyd
Cyfeiriad: Llyfrgell Abertridwr, Heol Aberfawr, Abertridwr. CF83, 4EJ
E-bost: abervalleycc@caerphilly.gov.uk
Gwefan: https://www.abervalleycommunitycouncil.org.uk/

Cyngor Cymunedol Argoed

Clerc: Mr Gwyn James
Cyfeiriad: 13 Cherry Tree Road, Pontllanfraith, Y Coed Duon, NP12 2PY
Ffôn: 07904 058935
E-bost: argoedcc@live.co.uk
Gwefan: www.argoedcommunitycouncil.org.uk

Cyngor Tref Bargod

Clerc: Mrs Helen Williams
Cyfeiriad: Neuadd y Dref, Heol Hanbury, CF81 8XF
Ffôn: 01443 830184
E-bost: clerk@bargoedtc.org.uk
Gwefan: www.bargoedtc.org.uk

Cyngor Cymunedol Bedwas, Tretomos a Machen

Clerc: Ann Birkinshaw
Cyfeiriad: Swyddfeydd y Cyngor, Heol Casnewydd, Bedwas, Caerffili. CF83 8YB
Ffôn: 029 2088 5734
E-bost: clerk@btmcc.co.uk
Gwefan: https://www.btmcc.co.uk/

Cyngor Tref Coed Duon

Clerc: Mr John Hold
Cyfeiriad: Heddfan, 12 Ffordd Aspen, Coed Duon, NP12 1WW
Ffôn: 01495 224636 / 07581 199 600
E-bost: john.hold1@gmail.com
Gwefan: https://www.blackwoodtowncouncil.org.uk/

Cyngor Tref Caerffili

Clerc: Mr Phil Davy
Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol y Twyn, Y Twyn, Caerffili CF83 1JL
Ffôn: 029 2088 8777
E-bost: caerphillytowncouncil@outlook.com
Gwefan: https://www.caerphillytowncouncil.co.uk/cy/

Cyngor Cymunedol Cwm Darran

Clerc: Amanda Pallister
Cyfeiriad: 84 Ffordd y Draen, Parc Derwen, Coity, Bridgend. CF35 6DQ
Ffôn: 07891 627754
E-bost: darranvalleycc@outlook.com
Gwefan: https://www.darranvalleycommunitycouncil.org.uk/

Cyngor Cymunedol Draethen, Waterloo a Rhydri

Clerk: Bob Campbell (Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol dros Dro)
Address: Rudry Parish Hall, Rudry, Caerphilly, CF83 3DF
Email: clerk@dwrcouncil.co.uk
Gwefan: www.dwrcouncil.co.uk/Draethen-Waterloo-Rudry/Default.aspx

Cyngor Cymunedol Gelligaer

Clerc: Ms Ceri Mortimer
Cyfeiriad: Swyddfeydd y Cyngor, Llwyn Onn, Penpedairheol, Hengoed. CF82 8BB
Ffôn: 01443 822863 / 07933 725094
E-bost: mortic1@caerphilly.gov.uk
Gwefan: https://www.gelligaercommunitycouncil.org.uk/

Cyngor Cymunedol Llanbradach a Phwll-y-pant

Clerc: Ms Ceri Mortimer
Cyfeiriad: 38 Nant Fawr Road, Cyncoed, Cardiff, CF23 6JR
Ffôn: 07933 725094
E-bost: mortic1@caerphilly.gov.uk
Gwefan: www.llanbradachcc.co.uk

Cyngor Cymunedol Maes-y-cwmer

Clerc: Rebecca Kedward
Cyfeiriad: 18 The Crescent, Maesycwmmer, CF82 7QQ
Ffôn: 07971 417072
E-bost: maesycwmmercc@yahoo.co.uk
Gwefan: https://www.caerphillytowncouncil.co.uk/

Cyngor Cymunedol Nelson

Clerc: Mr L. John
Email: clerk.nelson@outlook.com
Gwefan: www.nelson-mid-glam.gov.uk

Cyngor Cymunedol Tredegar Newydd

Clerc: Gwag
Gwefan: https://www.newtredegarcommunitycouncil.org.uk/

Cyngor Cymunedol Pen-yr-heol, Trecenydd ac Eneu'r-glyn

Clerc: Mrs Helen Treherne
Cyfeiriad: Golwg-y-cwm, Teras Brynhyfryd Isaf, Senghenydd. CF83 4GR
Ffôn: 029 2083 0666
E-bost: ptecommunitycouncil@gmail.com
Gwefan: https://www.ptecc.org.uk/

Cyngor Cymunedol Rhymni

Clerc: Mr Geraint Williams
Cyfeiriad: 29, Bishops Grove, Penydarren, Merthyr Tudful. CF47 9LJ
Ffôn: 01685 382553
E-bost: Geraint235@btinternet.com
Gwefan: https://www.rhymneycommunitycouncil.org.uk

Cyngor Cymunedol Dwyrain Rhisga

Clerc: Mr Gwyn James, Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol
Cyfeiriad: Village Farm, Manmoel, Coed Duon, Caerfilli, NP12 0RW
Ffôn: 07904 061754
E-bost: riscaeastcommunitycouncil@outlook.com
Gwefan: www.riscaeastcc.org.uk

Cyngor Tref Rhisga

Clerc: Mr. Bob Campbell (Clerc Dros Dro)
Cyfeiriad: d/o Llyfrgell Palas Rhisga, 75, Stryd Tredegar, Rhisga, NP11 6BW
Ffôn: 01443 864780
E-bost: clerk2riscatc@gmail.com
Gwefan: https://www.riscatowncouncil.org.uk/

Cyngor Cymunedol y Fan

Clerc: Michelle Moore
Cyfeiriad: c/o 25 Heol Erw y Rhos, Caerffili, CF83 3QX
Ffôn: 07387 885132
E-bost: clerk@vancc.co.uk
Gwefan: https://www.vancc.co.uk/