Pwyllgorau rheoleiddio

Caiff Pwyllgorau Rheoleiddio'r cyngor eu penodi gan y cyngor ac maent yn cyflawni swyddogaethau penodol a roddir iddynt o dan bwerau dirprwyedig. 

Cliciwch ar y dolenni isod i bori drwy gyfarfodydd, agendâu, aelodaeth ac ystadegau presenoldeb.

Cysylltwch â ni