Cyfarfodydd llawn y cyngor

Fel arfer, bydd y cyngor yn cwrdd bob 6 wythnos a bydd cyfarfodydd arbennig o'r cyngor yn cael eu cynnal o bryd i'w gilydd i ddelio â materion penodol.

Caiff manylion megis dyddiad ac amser y cyfarfod eu harddangos ym mhrif swyddfeydd y cyngor ac ar ein gwefan, ac mae croeso i'r cyhoedd fod yn bresennol.

Cysylltwch â ni