Cronfa Cyfamod

Mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog (yr Ymddiriedolaeth) yn cefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog trwy ddarparu rhaglenni cyllido sy'n creu newid go iawn i gymunedau'r Lluoedd Arfog ledled y Deyrnas Unedig. Rydyn ni'n elusen ac yn cael ein dosbarthu fel Corff Cyhoeddus Anadrannol (NDPB). Rydyn ni'n gyfrifol am Gronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog, sydd gwerth £10 miliwn bob blwyddyn.

Mae gan Gronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog bedair thema gyllido eang nawr ac yn y dyfodol.

  • Gwasanaethau gofal iechyd di-graidd i gyn-filwyr
  • Cael gwared â rhwystrau i fywyd teuluol
  • Cymorth ychwanegol i'r rhai sydd angen help wrth wasanaethu ac ar ôl gwasanaethu
  • Mesurau i integreiddio cymunedau milwrol a sifil a chaniatáu i gymunedau'r Lluoedd Arfog gymryd rhan fel dinasyddion

Sut rydyn ni'n rhoi grantiau?

Mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog yn rhoi grantiau mewn sawl ffordd.

Gall llawer o'n rhaglenni cyllido fod â gormod o danysgrifwyr ac ni all ein hymddiriedolwyr gyllido pob syniad da am brosiect. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n darllen ein canllawiau rhaglen yn ofalus cyn gwneud cais am grant.

Rydyn ni bob amser yn annog sefydliadau i weithio gyda'i gilydd i ddarparu eu prosiectau wedi'u hariannu, i gynnig y cymorth gorau posibl ar gyfer cymuned y Lluoedd Arfog. O dan delerau rhai o'n rhaglenni cyllido, gall hyn fod yn ofyniad dymunol, ond i eraill mae'n hanfodol bod trefniadau ffurfiol ar gyfer cydweithredu a gwaith cyflenwol, a/neu rannu adnoddau.

Pwy sy'n elwa ar ein grantiau?

Pobl o gymuned y Lluoedd Arfog sy'n elwa ar ein grantiau. Mae hyn yn cynnwys personél sy'n gwasanaethu, teuluoedd, cyn-filwyr a theuluoedd cyn-filwyr. Mewn rhai o'n rhaglenni, gall y gymuned ehangach o amgylch gorsaf neu ardal â phoblogaeth y Lluoedd Arfog elwa hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://covenantfund.org.uk/

Cysylltwch â ni