Newyddion
 • Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn barod ar gyfer y gaeaf

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn barod ar gyfer y gaeaf

  Gyda'r gaeaf ar y gorwel, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili roi sicrwydd i'r trigolion ein bod yn barod ar gyfer y gaeaf.
 • Diogelu – Busnes pawb yw e

  Diogelu – Busnes pawb yw e

  ​Caerphilly County Borough Council is reminding everyone that the safeguarding of vulnerable children, young people and adults is everyone’s responsibility.
 • Beth sy'n bwysig i chi?

  Beth sy'n bwysig i chi?

  Mae trigolion wedi cael eu hannog i roi eu barn ar ba wasanaethau y dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eu blaenoriaethu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, fel rhan o raglen ymgysylltu bellgyrhae
Dweud eich dweud