Ymgynghoriad Is-ddeddfau Draenio Tir

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gyfle i'r cyhoedd gymryd rhan a mynegi eu barn ar weithredu arfaethedig o Is-ddeddfau Draenio Tir ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Fel rhan o'r broses ymgynghori, cawsom sylwadau gan ein partneriaid risg, gweithwyr CBSC, aelodau o'n panel pwyntiau barn ac aelodau'r cyhoedd. Dyma'ch cyfle chi i ddylanwadu ar sut mae CBSC yn rheoli'r risg o lifogydd o gyrsiau dŵr cyffredin.

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 15 Tachwedd 2017.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghoriadau ac arolygon (PDF)