Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Dweud eich dweud ar gyfnewidfa Caerffili arfaethedig

Teitl

Dweud eich dweud ar gyfnewidfa Caerffili arfaethedig

Dyddiad agor

28/09/2022

Dyddiad cau

26/10/2022

Trosolwg

Fel rhan o'r cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid tref Caerffili, rydyn ni'n gofyn am eich barn chi am y gyfnewidfa drafnidiaeth arfaethedig. Mae gorsaf drenau Caerffili ar fin cael ei huwchraddio yn gyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol newydd, yn amodol ar sicrhau cyllid. Mae disgwyl i'r gyfnewidfa drawsnewid y ffordd y mae pobl yn teithio i Gaerffili ac oddi yno. Bydd yn cysylltu pobl yn ddiymdrech â threnau, bysiau, tacsis ac opsiynau teithio llesol.

Pam ydyn ni’n ymgynghori?

Rydyn ni am i farn y gymuned chwarae rhan hanfodol yn nyluniad a gweithrediad y safle, gan sicrhau bod yr holl anghenion yn cael eu diwallu.

Dulliau i rannu safbwyntiau

I gwblhau'r arolwg neu i ddarganfod rhagor, ewch i https://caerphillyinterchange.commonplace.is/

Fel rhan o'r broses ymgynghori, bydd nifer o sesiynau ymgysylltu i roi cymorth i gwblhau'r arolwg. Bydd staff ar gael:

  • Dydd Gwener 30 Medi – Gorsaf Fysiau – 8.30-10.00am
  • Dydd Llun 3 Hydref – Llyfrgell – 11.00am – 12.30pm
  • Dydd Iau 6 Hydref – Coffi Vista – 1.00 – 2.30pm
  • Dydd Mercher 12 Hydref – Gorsaf Fysiau – 3.00 – 4.30pm
  • Dydd Gwener 14 Hydref – Llyfrgell – 9.30 -11.00am
  • Dydd Mercher 19 Hydref – Coffi Vista – 2.00-3.30pm

Ar gyfer preswylwyr sydd ag unrhyw ofynion penodol megis mynediad, dolen glyw, angen cyfleusterau cyfieithu neu sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y digwyddiad, cysylltwch â ni ar 07933174352 neu ymgynghori@caerffili.gov.uk.