Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ymgynghoriad Fferm Ynni Haul Cwm Ifor

Teitl

Ymgynghoriad Fferm Ynni Haul Cwm Ifor

Dyddiad agor

11/11/2022

Dyddiad cau

23/12/2022

Trosolwg

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ffurfiol ar gyfer cynnig Fferm Ynni Haul Cwm Ifor. 

Pam yr ydym yn ymgynghori

I gael barn trigolion cyfagos ar y cynnig.  

Dogfennau

Dogfennau a Chynlluniau Cynllunio Amrywiol sy'n gysylltiedig â'r prosiect gan gynnwys Datganiad Amgylcheddol ac atodiadau cynorthwyol, Datganiad Dylunio, Cynllunio a Mynediad, Ffurflen Gais Cynllunio Drafft, Copi o Hysbysiadau Safle, cyfosodiadau ffotograff.

I weld dogfennau’r ymgynghoriad, ewch i'r ystafell rithwir..

Ffyrdd o roi eich barn

Sesiynau wyneb yn wyneb yn y sesiynau, sesiynau rhithwir ac ystafell rithwir. 
E-bost: russell.borthwick@wsp.com
Cyfeiriad e-bost yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio fydd: cwmiforsolarfarm@wsp.com

Ymholiadau

E-bost: timcaerffili@caerffili.gov.uk

Dyddiad y disgwylir canlyniadau

31/01/2023

Canlyniadau disgwyliedig

Barn am yr ymgynghoriad ffurfiol

Ewch i'r Ystafell RithwirEnter Room