Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2021/2022 - Dweud eich dweud

Mae'n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ymgynghori â chyflogwyr fel rhan o'u dyletswydd statudol o dan Ddeddf Gofal Plant 2006, ac unrhyw wybodaeth y gallwch ei rhoi mewn ffordd hanfodol wrth ddatblygu gofal plant yn y dyfodol.

Mae'r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yn gwerthuso'r cyflenwad a'r galw am ofal plant yng Nghaerffili yn y dyfodol, gyda'r pandemig parhaus, eich barn yn berthnasol i lywio'r galw am ofal plant yng Nghaerffili yn y dyfodol.

Cwblhewch a dychwelwch erbyn 12 Tachwedd 2021 i fis@caerffili.gov.uk.