Cynlluniau Marchnad Caerffili

Teitl

Cynlluniau Marchnad Caerffili

Dyddiad agor

11/10/2022

Dyddiad cau

30/10/2022

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynlluniau cyffrous i greu datblygiad marchnad newydd deniadol yng nghanol tref Caerffili.
 
Bydd y farchnad newydd, yn amodol ar gyllid gan Lywodraeth Cymru, yn darparu 28 o unedau ar raddfa fach, o fewn cynwysyddion llongau wedi’u trosi, a lle ar gyfer masnachwyr marchnad dros dro ychwanegol.

Pam rydym yn ymgynghori?

Mae cais cynllunio ar gyfer y farchnad newydd i fod i gael ei gyflwyno i'w ystyried ac mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i lansio i geisio barn ar y cynigion.

Dogfennau

Cynlluniau marchnad cyffrous wedi'u datgelu

Ffyrdd o fynegi eich barn

Gallwch chi gael mynediad at yr arolwg yma

Ymholiadau

E-bostiwch activate@workman.co.uk
Ffôn: 002072276222