Templedi’r Gyllideb 2020-2021

Cyllid Amrywiol

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau Arlwyo

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Priffyrdd, Trafnidiaeth a Pheirianneg

Glanhau Adeiladau

Gwasanaethau Adeiladau

Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau Gwella Busnes

Tai

Adfywio a Chynllunio

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd, Cymunedau a Hamdden