FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb - Ymgynghoriad Cyllideb 2020-2021

Cyllid Amrywiol

Eiddo Corfforaethol

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Gwasanaethau Arlwyo

Priffyrdd, Trafnidiaeth a Pheirianneg

Gwasanaethau Gwella Busnes

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd, Cymunedau a Hamdden