FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Templedi’r Gyllideb 2020-2021

Cyllid Amrywiol

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau Arlwyo

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Priffyrdd, Trafnidiaeth a Pheirianneg

Glanhau Adeiladau

Gwasanaethau Adeiladau

Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau Gwella Busnes

Tai

Adfywio a Chynllunio

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd, Cymunedau a Hamdden